Vesti

Predstavnica Urban-In-a na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv terorizma u Sarajevu

11. Jan 2016.
Međunarodna konferencija pod nazivom 'Strani teroristički borci - izazovi za jugoistočnu Evropu' (Foreign Terrorist Fighters - Challenges for South Eastern Europe') organizovana je od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i RACVIAC - Centra za sigurnosnu saradnju.

Cilj ove konferencije bio je da predstavnicima vlasti iz jugoistične Evrope, civilnog društva, akademske zajednice i međunarodnih organizacija koji deluju u različitim područjima borbe protiv terorizma pružiti platformu platformu za razgovor o izazovima u borbi protiv nasilnog ektremizma i stranim terorističkim borcima u regionu. Učesnici konferencije su razgovarali o različitim komponentama koje vode ka nasilnom ekstremizmu, počevši od radikalizacije, preko regrutovanja, odlazaka na ratišta do povratka stranih terorističkih boraca u svoje matične države. Učesnici su istakli da je bliska saradnja među državama od presudnog značaja u angažmanu na suzbijanju nasilnog ekstremizma. 

 

Konferencija je okupila preko 150 regionalnih i međunarodnih stručnjaka. 

Ispred Urban-In-a konferenciji je prisustvovala Maida Đakovac, programska koordinatorka.