Urban In

Urban-in je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, osnovana 1997. godine.

Naša vizija i misija

Društvo jednakih mogućnosti za sve. Urban-in kroz različite aktivnosti i programe doprinosi stvaranju civilnog društva i modernih demokratskih institucija u Novom Pazaru i Sandžačkom regionu. Razvojnim i aktivističkim programima utičemo na razvoj interkulturalnog demokratskog i modernog društva, kao i njegovu integraciju u evropsku porodicu naroda.

Ciljevi

- Uspostavljanje civilnog društva u Novom Pazaru i Sandžaku
- Uspostavljanje demokratske političke kulture, tolerancije i dijaloga kao osnovnog sredstva za rešavanje sporova u društvu
- Jačanje lokalnih demokratskih institucija i organizacija civilnog društva
- Unapređivanje i zaštita ljudskih i građanskih prava
- Formiranje ekonomski i politički nezavisnih subjekata
- Kreiranje i sprovođenje omladinske politike zasnovane na postulatima održivog razvoja

Aktivnosti

- Otvaranje pitanja o strateškim pravcima razvoja Novog Pazara i našeg regiona kroz konferencije, javne tribine i manifestacije, kulturna događanja i istraživanja
- Neformalna/Civilna edukacija mladih i aktivizam
- Programi za razvoj nevladinih organizacija
- Borba protiv siromaštva

Vizija zajednice

- Nenasilje i dogovor kao pristup u zajednici
- Dobro organizovana zajednica
- Stručnost, kompetentnost kao opozit politikanstvu
- Trajno poštovanje uspostavljenih normi i politika (dogovorene i donete)
- U skladu sa ljudskim pravima i principima interkulturalnosti
- Integrisana zajednica bazirana na EU standardima
- Sloboda, solidarnost, humanost
- Moderna, sekularna, otvorena prema novim idejama
- Individualnost – razvoj, pravo na izbor
- Ekonomski prosperitetna, uravnoteženo bogata zajednica srećnih ljudi
- Više brige jednih o drugima