Vesti

Predstavnik Urban-In-a na konferenciji o borbi protiv terorizma u Beču

14. Oct 2015.
Stručna dvodnevna konferencija OEBS-a o borbi protiv terorizma pod nazivom 'Borba protiv podstrekivanja i regrutacije stranih terorističkih boraca' (Countering the Incitement and Recruitment of Foreign Terrorist Fighters) održana je u Beču 30. juna i 1. jula 2015. 

Konferenciju su otvrili državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Nikolić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanijer (Lamberto Zannier). 

U obraćanju učesnicima Konferencije, Nikolić je ukazao da vreme u kome živimo karakteriše povećana nesigurnost, koju izazivaju ekstremizam i radikalizacija globalnih razmera. Nikolić je istakao da policija ne može samostalno da odgovori na ove izazove, te da je zbog toga krajnje vreme jačanje partnerstva državnih organa sa civilnim društvom, verskim zajednicima i lokalnom samoupravom. Prema njegovim rečima, Srbija kao predsedavajuća OEBS-u čvrsto veruje u snagu mladih ljudi kad je reč o suprotstavljanju rizicima koje donosi teroristička radikalizacije i regrutovanje terorista. 

Na konferenciji su učestvovali predstavnici 57 država članica OEBS-a. Učesnici su diskutovali o trendovima i dinamici regrutovanja takozvanih stranih boraca, kao i o metodologiji suprotstavljanja ovoj pojavi u regionu OEBS-a.

Na konferenciji je govorio i Sead Biberović, izvršni direktor Urban-In-a. On je govorio o potrebi uspostavljanja i jačanja saradnje između međunarodnih i državnih institucija sa organizacijama civilnog društva na lokalu, koje direktno rade sa mladima.