Vesti

Konferencija - 05. - 06. maj 2015.

11. May 2015.
U okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, Urban-In u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava organizovali su 

Konferenciju

Država i manjinska samouprava

Na konferenciji se razgovaralo o nekoliko najznačajnijih tema koje se tiču delovanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina u kontekstu ostvarivanja prava manjina u Srbiji. Jedna od tema konferencije bila je i povećanje svesti o potrebi većeg učešća mladih u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka u cilju povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije manjina u srbijansko društvo.

Učesnicima su se obratili:
- Luka Bjankoni, Delegacija EU u Srbiji
- Srđan Majstorović, Kancelarija za evropske integracije
- Ljiljana Bekčić, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
- Goran Bašić, Mreža za interkulturalnost
- Aida Ćorović, narodna poslanica
- Emir Vražalica, KzM, Priboj
- Sead Biberović, Urban-In
- Robert Sepi, kancelarija Zaštitnika građana
- Eva Vukašinović, kancelarija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine
- Esad Džudžo, Bošnjačko nacionalno vijeće
- Aleksandar Popov, Centar za regionalizam
- Dragan Popović, Centar za praktičnu politiku
- Jelena Lončar, Centar za istraživanje etniciteta
- Osman Balić, YUROM Centar