Vesti

Okrugli sto - Nacionalni saveti pre i posle izbora

26. Dec 2014.
Urban-In i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su 7. oktobra u Kući ljudskih prava, u Beogradu, okrugli sto Nacionalni saveti pre i posle izbora.

 

Ovaj okrugli sto je prvi od šest planiranih sastanaka čiji je cilj uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih organa i organizacija civilnog društva o ulozi, značaju i izazovima nacionalnih saveta u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.
 

Teme o kojima se razgovaralo na prvom okruglom stolu su:

- Rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina u prethodne četiri godine;

- Pravni okvir za delovanje/rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina u novom mandatu;

- Saradnja nevladinih organizacija i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Okrugli sto Nacionalni saveti pre i posle izbora organizuje se u okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete čiju realizaciju je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji. 

 

Uvodničari u diskusiju bili su

Aida Ćorović, Urban In

Goran Bašič, Centar za istraživanje etniciteta

Aleksandar Popov, Centar za regionalizam