Vesti

Panel diskusija 'Učešće mladih - uslov boljeg rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina'

1. Dec 2014.
U okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, "Urban-In"
je organizovao panel diskusiju 'Učešće mladih - uslov boljeg rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina'  u Beogradu, 26.11.2014.

Panel diskusija je organizovana s ciljem povećanja svesti o potrebi mnogo većeg učešća mladih u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka u cilju povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije manjina u srbijansko društvo.

Ucesce na panel diskusiji su imali predstavnici/e domaćih i međunarodnih institucija, donatorskih i organizacija civilnog društva: Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo prosvete, Zaštitnik građana, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Misija OEBS-a u Srbiji, Institut za održive zajednice (ISC), Fond za otvoreno društvo, nacionalni saveti bošnjačke i romske nacionalne manjine, narodni poslanici, ambasade BiH i Hrvatske, Kancelarija za mlade Tutin.