PROJEKTI

Monitoring rada Nacionalnog saveta Bošnjaka (BNV)

Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Trajanje: 10. 11. 2014. do 31. 03. 2015
Rezultati: Izveštaj o praćenju rada Nacionalnog saveta Bošnjaka

 

 

Izveštaj o praćenju rada Nacionalnog saveta Bošnjaka možete pogledati ovde.

Monitoring rada Nacionalnog saveta Bošnjaka (BNV)