PROJEKTI

Aktivni mladi za aktivan Nacionalni savet Bošnjaka (Bošnjačko nacionalno vijeće)

Donator: USAID/ISC u okviru programa CSF / HRSI

Projekat: Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete - Uloga mladih u stvaranju stabilnog okruženja za bolji i transparentniji rad nacionalnih saveta kao sredstvo ostvarivanja manjinskih prava u Srbiji
Trajanje: 8 meseci
Ciljne grupe: Direktna ciljna grupa projekta su mladi aktivni u KzM i omladinskim organizacijama, predstavnici NS Bošnjaka, predstavnici lokalnih samouprava i drugih relevantnih državnih institucija iz 6 gradova jugozapadne Srbije i Beograda.
Krajnji korisnici: Građani
Ciljevi: Povećanje učešća mladih u radu Nacionalnog saveta Bošnjaka, kao i njihovog uticaja na proces donošenja odluka u cilju povećanja nivoa i kvaliteta ostvarenja manjinskih prava i integracije Bošnjaka u srbijansko društvo.
Aktivnosti: Sastanci sa kancelarijama za mlade; Sastanci sa Nacionalnim savetom Bošnjaka; Lobbying sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava; Istraživanje; Konferencija u Novom Pazaru; Konferencija u Beogradu; Javne/ulične akcije; Analiza izbornih lista; Trening za mlade na temu monitoringa izbornog procesa; Praćanje izbornog procesa; Promotivna kampanja; 

 

 

Aktivni mladi za aktivan Nacionalni savet Bošnjaka (Bošnjačko nacionalno vijeće)