PROJEKTI

Go Public - u okviru inicijative Otvoreni parlament

Donator: -
Trajanje: -
Ciljne grupe: -
Krajnji korisnici: -
Ciljevi: Transparentnija komunikaciju građana i narodnih poslanika
Aktivnosti: -

Go Public - u okviru inicijative Otvoreni parlament