PROJEKTI

Ka Evropi...

Donator: USAID - ISC u okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja civilnog društva (CSAI)
Trajanje: Maj 2012 - Januar 2013
Ciljne grupe: Glavna ciljna grupa je oko 270 predstavnika lokalnih samouprava, javnih institucija, biznis sektora i lokalnih organizacia civilnog društva
Krajnji korisnici: Građani
Ciljevi: Jačanje kapaciteta civilnog društva, lokalnih samouprava, javnih institucija i poslovnog sektora za proces evropskih integracija Poboljšanje međusektorske saradnje u procesima evropskih integracija Povećanje kapaciteta civilnog društva, lokalnih samouprava, javnih institucija i poslovnog sektora da dobiju i upravljaju razvojnim projektima Jačanje kapaciteta ciljnih grupa da zajednički promovišu pojedine gradove i ovaj region međunarodnoj javnosti i javnosti Srbije
Aktivnosti: Seminar - Projektni menadžment (pisanje predloga projekta i realizacija projekata) po standardima EU Dvodnevne radionice na temu zajedničke promocije i prezentacije sva tri sektora projektnih gradova Mentorstvo u razvoju projektne ideje u predlog projekta
-
Najmanje pet međusektorskih partnerstava između organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i biznis sektora biće ostvareno u procesu razvoja projekata i prvoj godini 120 predstavnika lokalnih samouprava, javnih institucija, business sektora i lokalnih organizacia civilnog društva iz projektnih gradova edukovano, osnaženo i podržano da konkuriše za projekte po standardima EU, kao i da ih menadžeriše 150 predstavnika lokalnih samouprava, javnih institucija, biznis sektora i lokalnih organizacia civilnog društva će biti edukovano za zajedničku promociju i prezentaciju svojih gradova pojedinačno, kao i ovog regiona međunarodnoj i javnosti Srbije
Nova vizija, Prijepolje Impuls, Tutin

Ka Evropi...