PROJEKTI

Dijalog na tromeđi

Donator: NED - National Endowment for Democracy
Trajanje: 10 meseci
Ciljne grupe: Predstavnici/e institucija i organizacija; opinion leaders; zainteresovani građani/ke
Krajnji korisnici: Građani
Ciljevi: Uspostavljanje dijaloga među intelektualcima, kulturnim poslenicima, političarima, donosiocima odluka iz Sandžaka i okruženja Promocija dijaloga kao načina rešavanja problema u regionu Smanjenje tenzija u regionu Saradnja među institucijama kulture Uspostavljanje saradnje između organizacija i institucija iz Sandžaka i okruženja Veće uključivanje građana/ki Sandžaka u proces donošenja odluka
Aktivnosti: Javni razgovori Promotivna kampanja Publikacija

Dijalog na tromeđi