Vesti

Okrugli sto - Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja

25. Dec 2014.
 

Urban-In i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su 23. decembra 2014. u Medija centru, u Beogradu, okrugli sto Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Ovaj okrugli sto je treći od šest planiranih sastanaka čiji je cilj uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih organa i organizacija civilnog društva o ulozi, značaju i izazovima nacionalnih saveta u ostvarivanju prava nacionalnih manjina na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Nedavno održani izbori za nacionalne savete i njihovo konstituisanje, ali i predstojeće izmene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u delu koji se odnosi na ovlašćenja nacionalnih saveta, ukazuju da je neophodno analizirati dosadašnji rad nacionalnih saveta ali i ulogu države kada je u pitanju ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Okrugli sto Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina i države u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti kulture organizuje se u okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, čiju realizaciju je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Uvodničari u diskusiju bili su:

Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku

Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Jasminka Peruničić, šef grupe za međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Ministarstvu prosvete 

 

www.mc.rs